BUHALTERINĖS PASLAUGOS

NUO 39 EURŲ PER MĖNESĮ!

   Atsižvelgdami į Jūsų įmonės individualius poreikius,

pateiksime geriausius pasiūlymus už prieinamą kainą.

 

Pilna Buhalterinė Apskaita

 • Pirkimų ir pardavimų dokumentų registravimas
 • Banko dokumentų registravimas
 • Kasos dokumentų registravimas
 • Avanso apyskaitų sudarymas ir registravimas
 • Ilgalaikio turto apskaita ir nusidėvėjimo skaičiavimas
 • Trumpalaikio turto suminė apskaita sandėlyje
 • Darbo užmokesčio, atostoginių ir kitų išmokų darbuotojams skaičiavimas ir įtraukimas i apskaitą
 • Avanso apyskaitų sudarymas ir registravimas
 • Priėmimas, atleidimas iš darbo, bei pažymų išdavimas
 • Kelionės lapų pildymas
 • Nurašymo aktų paruošimas
 • Apskaitos registrų sudarymas

Deklaracijų ir ataskaitų pildymas bei teikimas

 • Mėnesinės SODROS ataskaitos
 • Mėnesinės ir metinės VMI deklaracijos
 • Mėnesinės, ketvirtinės ir metinės statistinės ataskaitos
 • Ketvirtinė atskaitomybė bankams, lizingo bendrovėms
 • Paraiškų pildymas bankams, lizingo bendrovėms ir pan.

 

Apleistos Buhalterinės Apskaitos Sutvarkymas

 • Apleistos apskaitos tvarkymas už praėjusius laikotarpius nuo pirminių dokumentų iki finansinės atskaitomybės sudarymo.