SKOLŲ IŠIEŠKOJIMAS

  • Įvairiapusė pagalba susigrąžinant skolas!
  • Vykdome tiek ikiteisminį, tiek teisminį skolų iešieškojimąir atstovaujame klientus teismuose.
  • Skolą galima susigrąžinti parduodant ją kitam asmeniui. Reikalavimo perleidimo sutarties pagrindu skola atlygintinai perleidžiama naujam kreditoriui. Skolos pardavimas naudingas, kai reikia skubiai atgauti bent dalį skolos. Skolos pardavimo privalumas tas, jog įsiskolinimas paverčiamas realiomis lėšomis, nepatiriama skolos išieškojimo sąnaudų, netenkama įsisenėjusių skolų, dažnai išsaugomi nesugadinti santykiai su skolininku.
  • Skolos pardavimas galimas bet kuriame išieškojimo etape ir nereikia laukti kol sueis mokėjimo terminas.